אנא, רשמו לפניכם: יום עיון בנושא 'אתא' והחברה הישראלית במוזיאון ארץ-ישראל  ביום ג' 25 באוקטובר

בין השעות 10:00- 16:00

פרטים והרשמה:

יד בן-צבי 02-5398855