קול קורא: תערוכה בפריסקופ, אוקטובר, 2010

נושא התערוכה: טקסט-טקסטיל-טקסטורה

אוצרת התערוכה: אילה רז                    אוצרת הגלריה: שרי פארן

התערוכה "טקסט-טקסטיל-טקסטורה" מתמקדת בתפר שבין עיצוב טקסט לעיצוב טקסטיל. הטקסטורה היא המחברת בין הטקסט לטקסטיל מכיוון שהטקסטורה היא לב לבה של היצירה. שורש המילה טקסטיל לקוח מהמילה הלטינית טקסטום (textum) שהיא גם מקור המילה טקסט, על שום דימויו של מארג המילים הלשוני היוצר את הטקסט- למעשה האריגה של הבד הממשי . לשורש טקסטום שייכת גם המילה טקסטורה (texture ) שהיא בעברית מארג או מירקם. התכונה המרכזית של הטקסט היא הקוהרנטיות של המילים המרכיבות אותו והן שהופכות אותו מאוסף מילים חסר משמעות למשהו בעל משמעות ספרותית, מדעית, צרכנית או אישית. היחסים שבין חלקי הטקסט יוצרים לא רק משמעות לוגית אלא גם משמעות ויזואלית. אל הוויזואליה של הטקסט ניתן להתייחס בכמה אופנים: תוך כדי התעלמות ממשמעות הטקסט, בהנגדה למשמעות הטקסט או בהתאמה לנושא הטקסט להעצמת המסר המילולי. בטקסטיל מתמקדת העשייה ביצירת מרקם טקסטילי הבא לבטא רעיון צורני, נרטיבי, אמנותי או פילוסופי. עיצוב טקסטיל יכול להיות גם שימושי וגם אמנותי, הטקסטורה שלו היא המשייכת אותו אל הסוגה שאליה הוא מבקש להשתייך. בעוד שהיצירה השימושית היא מלאכת מחשבת– ניתן להגדיר את היצירה האמנותית כמלאכת מחשבה. כאן הרעיון שמבקש האמן להביע הוא לב לבה של היצירה וממנו נגזרת צורתה האסתטית. בתערוכה זו מתקיים מפגש בין-תחומי הנוגע בתחום החמקמק שבין התוכן לצורה, בין המילים לחוטים ובין הבדים לסיפורים. הסופר אורג את המילים לכלל סיפור- המעצב מספר סיפור באמצעות חוטים ובדים . סיפורי בדים כמו רקמה ספרותית- משלבים טקסט וטקסטיל.

בתערוכה זו משתתפים 25 אמנים ומעצבים. כל אחד  יציג יצירה המבטאת את הנושא "טקסט-טקסטיל-טקסטורה".

היצירה חייבת להיות בגודל שלא יעלה על 1:00 מ' x 1:00 מ' (בשל מגבלות חלל הגלריה)

בשלב הראשון יוגשו סקיצות של הרעיון העיצובי בפורמט דיגיטאלי, מתוכן ייבחרו המתאימות להצגה בתערוכה

 העבודה על היצירה עצמה תתחיל  רק לאחר אישור הסקיצות על ידי האוצרת .

מועד הגשת הסקיצות: 30 ביולי 2010

מועד הגשת היצירות לתערוכה: 30 בספטמבר 2010

הערה: ההשתתפות בתערוכה כרוכה בתשלום

פריסקופ-גלריה לעיצוב עכשווי