לא להאמין!!! הספר שלי באתר של מוזיאון תלבושות פלסטינאי. הם משתמשים בציטוטים מתוכו כדי להוכיח שאנחנו העתקנו מהם בגדים מסורתיים שמלווים אותם מדורי דורות ואילו לבגד הלאומי שלנו אין עבר.